Vi jobber for en mer sirkulær økonomi

Vi utvikler fremtidens måter å tenke og bruke mobiler på. Det betyr at vi jobber for mer bærekraftig mobiltelefoni gjennom gjenbruk.

Vi kan mobiler, tilbehør, logistikk og distribusjon – og vi kan mobilens livsløp. Slik skal vi bidra til det grønne skiftet og jobbe for en mer sirkulær økonomi.

Vi redusererer klimaavtrykket

  • Vi resirkulerer mobiler, papir og emballasje
  • Vi forbedrer arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport
  • Vår lagerdrift vil kutte utslipp med AutoStore-løsning
  • I 2022 flytter vi til nye lokaler – som vil redusere energiforbruket vårt betydelig

Det betyr at vi reduserer vårt klimaavtrykk i alt vi gjør. Kunder og samarbeidspartnere krever dette av oss – og vi forventer det samme tilbake. Slik bidrar Modino til en mer bærekraftig telekombransje.

Brukte mobiler er bra for lommeboka – og bra for planeten

Kjøp brukte mobiler i våre nettbutikker.

TeleOutlet Forhandlershop

Vårt klimamål

Innen 2025 skal vi være klimanøytrale – det betyr at vi skal:

  • Bruke 100 % karbonnøytral transport
  • Bruke 100 % resirkulert emballasje
  • Selge 100 % av tilbakekjøps-/innbytteenheter i lokale markeder.
  • Sortere 98 % av leverandørenes avfall

Vi er et sertifisert Miljøfyrtårn

Modino er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen hjelper virksomheter med enkle, konkrete og lønnsomme tiltak og verktøy.

Dette er Norges mest brukte sertifisering, med rundt 6700 gyldige sertifikater. EU likestiller ordningen med andre internasjonale miljømerkeordninger (EMAS og ISO 14001).