Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Les mer her: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Hva gjør Modino med å innordne seg?

  • Det er forankret i styre og ledelse at Modino skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven.
  • Utarbeide retningslinjer og vår bedriftskultur
    Oppdatere eksisterende retningslinjer i tråd med åpenhetslovens krav
    Kommuniseres internt så det blir en del av bedriftskulturen.
  • Etablere ett system for håndtering av informasjonsplikten
  • Kartlegge leverandørkjeder og våre forretningsforbindelser.
  • Gjennomføre risikoanalyse og aktsomhetsvurderinger

Spørsmål til Modino om Åpenhetsloven besvares ved å sende e-post til: apenhetsloven@modino.no

Vil du få med deg siste nytt fra oss?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!