Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Les mer her: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Hva gjør Modino med å innordne seg?

  • Det er forankret i styre og ledelse at Modino skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven.
  • Utarbeide retningslinjer og vår bedriftskultur
    Oppdatere eksisterende retningslinjer i tråd med åpenhetslovens krav
    Kommuniseres internt så det blir en del av bedriftskulturen.
  • Etablere ett system for håndtering av informasjonsplikten
  • Kartlegge leverandørkjeder og våre forretningsforbindelser.
  • Gjennomføre risikoanalyse og aktsomhetsvurderinger

Modino skal i løpet av 2022 igangsette arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Innen 30.juni 2023 skal vi offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Spørsmål til Modino om Åpenhetsloven besvares ved å sende e-post til: apenhetsloven@modino.no

Vil du få med deg siste nytt fra oss?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!